Siirry pääsisältöön
Kuulokuvat.fi näyttää missä kuuluu
Löydä kuuloesteettömät tilat ja palvelut

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Qlu Oy:n Kuulokuvat –verkkosivustoa ja on laadittu  10.03.2021. Sivuston osoite on https://kuulokuvat.fi/

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Qlu Oy:n tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG v2.1 ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu käyttäen ohjelmallista, manuaalista sekä ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaa saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallisesti tarkistus on tehty arviointisivustolla https://web.dev. Manuaalisessa arvioinnissa on käytetty NVDA ruudunlukijaa. Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin sivustolle on suorittanut Avaava Oy 10.8.2020.  

Arvioinneissa ja auditoinneissa raportoidut epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu havaittuja puutteita lukuun ottamatta.

Vaatimustenmukaisuustilanne 

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Havaitut puutteet

  1. Kuuluvuuskarttoja esittävät lämpökartat tilojen tiedoissa esitetään sivustolla vain graafisesti, joten ruudunlukijan käyttäjä ei saa informaatiota kuvan tarkemmasta sisällöstä. Kuuluvuuskartan olemassa olo ja tilaan tehdyn tarkastuksen taso kerrotaan kuitenkin sivulla  tekstillä juuri ennen kuvan esittämistä.
  2. Etusivulla oleva Googlen tarjoama karttanäkymä esittää tilojen sijainnit kartalla, mutta se ei ole saavutettava ja sisältää liian paljon kohteita luettavaksi ruudunlukijalla. Tilojen hakeminen ja osoitetietojen saaminen onnistuu kuitenkin muilla tavoin. Hakemiseen voidaan käyttää karttanäkymän viereistä hakulomaketta ja haun tuloksena esitettävää tilalistausta. Ruudunlukijalla karttanäkymä voidaan ohittaa otsikoita selaamalla.
  3. Sivuston vihreissä ja sinisissä painikkeissa on valkoista tekstiä, joilla on liian pieni kontrasti niiden pohjaväriin. Vihreän painikkeen ja valkoisen tekstin kontrasti on 2.2:1, kun sen tulisi olla 4.5:1.
  4. Sivuston lomakkeissa käytettävässä, Googlen tarjoamassa Captcha –robottivarmistuksessa on aikarajoite, jonka jälkeen valinta vanhenee ja jonka jälkeen se tulisi valita uudelleen lomakkeen lähettämiseksi. Vanhenemisesta ei kuitenkaan tule ruudunlukijalle ilmoitusta, joten se ei ole saavutettava. Varmistukset on sijoitettu lähelle lomakkeiden loppupäätä, jolloin käyttäjälle jää mahdollisimman paljon aikaa jatkaa lomake loppuun ennen varmistuksen vanhenemista.
  5. Etusivun hakukentät muistavat viimeksi käytetyt hakukriteerit etusivulle palattaessa, mutta kriteerien uudelleenkäyttö ei ole selkeää käyttäjälle. Hakukriteerit ovat tekstinä hakulomakkeessa, mutta tekstit eivät erotu kenttien oletusteksteistä selkeästi. 

Puutteiden korjaus

  1. Kuuluvuuskarttakuvia ei tehdä saavutettavaksi kohtuuttomaan työn vuoksi, jota kuvien selittäminen tekstimuotoisena vaatisi. Karttakuvien olemassa olo ja tilaan tehdyn tarkastuksen taso kerrotaan kuitenkin tekstillä.
  2. Etusivun karttanäkymää ei tehdä saavutettavaksi. Ruudunlukija voi hypätä karttanäkymän ohi sivun otsikoita selaamalla ja etsiä tiloja käyttäen hakulomaketta. 
  3. Sivuston vihreiden ja sinisten painikkeiden kontrastin korjaamiseksi on suunniteltu korkean kontrastin teema, jonka käyttäjä voi aktivoida ja deaktivoida sivuston yläpalkista.
  4. Captcha –robottivarmistuksiin on suunniteltu korjaus, jolla valinnan vanheneminen huomataan ja ruudunlukijan voidaan siirtää varmistuksen valintakenttään uuden valinnan tekemiseksi.
  5. Etusivun hakulomakkeesta on suunniteltu uusi, helppokäyttöisempi versio, jossa aikaisemmat hakukriteerit erottuvat oletusnäkymästä ja muistetut kriteerit voidaan pyyhkiä yhdellä painikkeella.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. Qlu Oy, info@qlu.fi

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Qlu Oy info@qlu.fi

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettelyt

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus@avi.fi Puhelinvaihde: 0295 016 000

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 11.3.2021 Qlu Oy