Hoppa till huvudinnehåll
Se var du hör bra
Sök information om hörbarheten i lokaler nära dig

Qlu Oy testar hörslingans funktion opartiskt och pålitligt. Vi berättar om hörslingans funktion i ord och bild.

Vi kontrollerar systemet och justerar dess funktion enligt tillverkarens instruktioner till bästa möjliga nivå. Vi testar signalens kvalitet i hela lokalen och gör en hörbarhetskarta där signalens kvalitet visas med färgkoder. Kvalitetskartan kan förevisas såväl i lokalen som på nätet. På så vis kan en kund med hörapparat på förhand bekanta sig med de hörselförhållanden som hörslingan möjliggör.

Vi gör även en karta som visar störningsfält som uppstår av elnätet. Med kartan kan lokalens ägare göra förbättringar i elnätet och minimera de problem som uppstår av störningarna.

Mer information: http://www.qlu.fi/se/tj%C3%A4nster/kartl%C3%A4ggningstj%C3%A4nst